Encara no t´has col·legiat?
Ubicació TSCAT Barcelona
C/ Portaferrissa, 18, 1r 1a
Barcelona
Dates de realització
Inici: 15 setembre 2019
Fi: 09 octubre 2019
Horari: 9.30 a 13.30
Durada: 12.00 hores
Places
Import
 • Col·legiats/des:
  96.00€
 • Col·legiats/des a l'atur*:
  77.00€
 • Precol·legiats/des:
  96.00€
 • No col·legiats/des:
  135.00€

Gestió de la diversitat familiar des de l’àmbit del treball social.

Programa

Dates: 25 de setembre, 2 i 9 d'octubre de 2019

Destinataris

Curs per a treballadores i treballadors socials que hagin acabat el Grau i vulguin obtenir una mirada global de la pràctica de la nostra tasca en alguns dels diferents àmbits tan amb la professional que cursa la formació com amb els professionals que venen de manera puntual a les sessions, depenent del seu àmbit d’especialització.

Programa:

Partint de les pròpies experiències laborals individuals i amb tot allò que s’ ofereixi des de l’aula podrem obtenir més elements pel que fa el nostre treball diari i contribuïr en redefinir eines tan d’intervenció directe com indirecte pel que fa la gestió de la diversitat familiar partint d’un concepte inclusiu .

Alguns dels aspectes que es treballaran seran els següents:

Mòdul 1: 

Presentació

Perspectiva global del concepte família/diversitat familiar. Anàlisi des del treball social, l’antropologia i la terminologia. 

Especial menció a les famílies enllaçades.

Inici del primer exercici personal. 

Mòdul 2:

Tractament de la DF des del treball social, sobretot centrat amb serveis d’atenció a infància i família: examinarem el nostre entorn, la pròpia pràtica i la que ens envolta per conèixer quines funcions, processos i dinàmica d’atenció utilitzem.

Anàlisi comú de la gestió de la DF des dels diferents àmbits socials.

Ampliació de l’exercici iniciat al mòdul 1.

Empoderament com a professional de l’àmbit social pel que fa el tema que ens ocupa. 

Visionat de videos

Mòdul 3:

Compartirem l’exercici personal

Exercici comú per obtenir una proposta de millora, si s’escau, i d’anàlisi de la situació actual.

Conclusions i cloenda

Informació bibliogràfica, d’entitats, serveis i recursos. 

Metodologia:

La metodologia de treball serà d'exposició teòrica basada en la pràctica, de diversos aspectes en relació la Diversitat familiar en relació la nostra feina, amb l'acompanyament ( si finalment poden assistir-hi) en la primera sessió, de dos companyes de l'associació de co-coordino per donar una visió també des de l'antropologia i la terminologia d'aquest tema. En segon lloc la intenció també serà realitzar dos exercicis pràctics, mínim, realitzats de manera individual pels diferents professionals del grup que s'iniciaria el primer dia i es reprendria en les diferents sessions fins a la finalització per ajudar a concloure. S’utilitzarà  dinàmica de grup,  rol play s’acompanyarà amb petits vídeos.

Import i condicions

Preu col·legiats/des:
96.00€
Preu col·legiats/des a l´atur *:
77.00€
Preu precol·legiats/des:
96.00€
Preu no col·legiats/des:
135.00€

Docents

Mariona Carbó Cornet

Diplomada en Treball Social per la Universitat de Barcelona, co-coordinadora de l'Associació d'Atenció a la Diversitat Familiar. Experiència en serveis socials bàsics i amb petita infància i família. Postgrau amb Desenvolupament Cultural Comunitari. 

Ubicació

Per a inscriure’t has d’estar registrada/registrat a la web

·        Si ja has fet amb anterioritat el registre a la pàgina web del Col·legi, clica aquí per identificar-te.

·        Si ets persona col·legiada/precol·legiada i encara no t’has registrat a la pàgina  web del Col·legi,  clica aquí.

·        Si no ets persona col·legiada/precol·legiada , per registrar-te a la pàgina web del Col·legi clica aquí.

 

El contingut d’aquesta pestanya tan sols es accesible pels inscrits al curs. Si ja estàs inscrit, conecta't
El contingut d’aquesta pestanya tan sols es accesible pel personal administratiu.

Programa

Dates: 25 de setembre, 2 i 9 d'octubre de 2019

Destinataris

Curs per a treballadores i treballadors socials que hagin acabat el Grau i vulguin obtenir una mirada global de la pràctica de la nostra tasca en alguns dels diferents àmbits tan amb la professional que cursa la formació com amb els professionals que venen de manera puntual a les sessions, depenent del seu àmbit d’especialització.

Programa:

Partint de les pròpies experiències laborals individuals i amb tot allò que s’ ofereixi des de l’aula podrem obtenir més elements pel que fa el nostre treball diari i contribuïr en redefinir eines tan d’intervenció directe com indirecte pel que fa la gestió de la diversitat familiar partint d’un concepte inclusiu .

Alguns dels aspectes que es treballaran seran els següents:

Mòdul 1: 

Presentació

Perspectiva global del concepte família/diversitat familiar. Anàlisi des del treball social, l’antropologia i la terminologia. 

Especial menció a les famílies enllaçades.

Inici del primer exercici personal. 

Mòdul 2:

Tractament de la DF des del treball social, sobretot centrat amb serveis d’atenció a infància i família: examinarem el nostre entorn, la pròpia pràtica i la que ens envolta per conèixer quines funcions, processos i dinàmica d’atenció utilitzem.

Anàlisi comú de la gestió de la DF des dels diferents àmbits socials.

Ampliació de l’exercici iniciat al mòdul 1.

Empoderament com a professional de l’àmbit social pel que fa el tema que ens ocupa. 

Visionat de videos

Mòdul 3:

Compartirem l’exercici personal

Exercici comú per obtenir una proposta de millora, si s’escau, i d’anàlisi de la situació actual.

Conclusions i cloenda

Informació bibliogràfica, d’entitats, serveis i recursos. 

Metodologia:

La metodologia de treball serà d'exposició teòrica basada en la pràctica, de diversos aspectes en relació la Diversitat familiar en relació la nostra feina, amb l'acompanyament ( si finalment poden assistir-hi) en la primera sessió, de dos companyes de l'associació de co-coordino per donar una visió també des de l'antropologia i la terminologia d'aquest tema. En segon lloc la intenció també serà realitzar dos exercicis pràctics, mínim, realitzats de manera individual pels diferents professionals del grup que s'iniciaria el primer dia i es reprendria en les diferents sessions fins a la finalització per ajudar a concloure. S’utilitzarà  dinàmica de grup,  rol play s’acompanyarà amb petits vídeos.

Import i condicions

Preu col·legiats/des:
96.00€
Preu col·legiats/des a l´atur *:
77.00€
Preu precol·legiats/des:
96.00€
Preu no col·legiats/des:
135.00€

Docents

Mariona Carbó Cornet

Diplomada en Treball Social per la Universitat de Barcelona, co-coordinadora de l'Associació d'Atenció a la Diversitat Familiar. Experiència en serveis socials bàsics i amb petita infància i família. Postgrau amb Desenvolupament Cultural Comunitari. 

Ubicació

Inscripció

Per a inscriure’t has d’estar registrada/registrat a la web

·        Si ja has fet amb anterioritat el registre a la pàgina web del Col·legi, clica aquí per identificar-te.

·        Si ets persona col·legiada/precol·legiada i encara no t’has registrat a la pàgina  web del Col·legi,  clica aquí.

·        Si no ets persona col·legiada/precol·legiada , per registrar-te a la pàgina web del Col·legi clica aquí.