Pestanyes primàries

Encara no t´has col·legiat?
Ubicació TSCAT Barcelona
Portaferrissa 18 1r 1a
Barcelona
Dates de realització
Inici: 08 març 2021
Fi: 22 març 2021
Horari: 16 a 20
Durada: 12.00 hores
Places
Màxim: 20
Import
 • Col·legiats/des:
  80.00€
 • Col·legiats/des a l'atur*:
  64.00€
 • Precol·legiats/des:
  80.00€
 • No col·legiats/des:
  112.00€

HÍBRIDA - Modificació en la capacitat d'obrar, figures de suport i protecció legal. Realitat actual i futur

Programa

Aquesta formació es durà a terme en format híbrid, s’oferiran places amb modalitat presencial a Barcelona -seguint totes les mesures de prevenció pertinents - i la resta s'oferiran en modalitat online.

 

Dates: 8, 15 i  22 de març de 2021

Destinataris:

Persones interessades en l’àmbit de la salut mental i/o discapacitats, especialment professionals que treballin en l’àmbit de la tutela i famílies que poden tenir interès. Qualsevol persones interessada en la incapacitació legal i els serveis de tutela.

Objectius:

 • Tenir coneixements per analitzar sobre el procediment judicial de modificació de la capacitat
 • Identificar els motius per iniciar un procés d’incapacitació
 • Reflexió sobre les conseqüències d’aquesta intervenció sobre la vida de la persona

Programa:

 1. Marc Legislatiu e influències actuals

Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitats

 • Legislació Estatal
 • Legislació Catalunya
 1. Tipus de capacitat
 • Capacitat Jurídica
 • Capacitat d´obrar

3. Motius per iniciar el procés en la modificació de la capacitat d'obrar​

 • Què significa modificar la capacitat d´obrar d´una persona?
 • Causes per iniciar el procés en la modificació de la capacitat d´obrar i protocol per l´aplicació de criteris de cribratge abans d´iniciar un procés legal
 • Qui pot ser declarat incapaç
 • Límits de la modificació en la capacitat d´obrar legal e intervenció social

4. Procés en la modificació de la capacitat d'obrar: Tràmit judicial

 • Qui pot iniciar el procés en la modificació de la capacitat d´obrar d´una persona
 • Proves judicials del procés en la modificació en la capacitat d´obrar: Exploració metge forenses, audiència de parents, sentència etc..
 • Mesures cautelars en el procés de modificació en la capacitat d´obrar

5. Els organs tutelars

 • La tutela: incapacitació total
 • Incapacitació parcial
 • Curatela: complement de capacitat
 • L´administració patrimonial
 • El defensor judicial
 • Poder preventiu
 • Assistència
 • Patrimoni protegit

6. Anomenament del tutor

Qui pot ser tutor: persona jurídica o física

7. Funció del Tutor​

 • Què significa ser tutor d´una persona que té modificada la seva capacitat d´obrar ?
 • Què significa ser curador d´una persona incapacitada?
 • Responsabilitats i deures del tutor legal
 • Responsabilitat penal i civil del tutor legal

8. Les Entitats tutelars a Catalunya

 • Comissió d´assessorament i supervisió de les persones jurídiques sense ànim de lucre de la Generalitat de Catalunya.
 • Indicadors de qualitat de la Generalitat de Catalunya i les Fundacions tutelars
 • Associació Encaix: Associació de Fundacions tutelars de Salut Mental de Catalunya

9. Estructura organitzativa de les fundacions tutelars a Catalunya

 • Organigrama i àrees de treball de la Fundació tutelar
 • Criteris de gestió de les entitats tutelars. Eficàcia i eficiència. Transparència

10. Àrea Social de la Fundació TutelarEstructura àrea social

 • Funcions del treballador social com a referent tutelar a la Fundació
 • Funcions de l´auxiliar tutelar

11. Futur i Reflexió sobre la situació actual en la modificació de la capacitat d'obrar

 • Informe sobre la planificació de decisions anticipades en Salut Mental
 • Temes ètics i Fundacions tutelars
 • Dilemes ètics entre suport i modificació en la capacitat d´obrar. Present i futur

Metodologia:

Formació presencial a través de diapositives i exemples pràctics relacionat amb la realitat del treballador social actual.

Lliurament d’un cas pràctic sobre persona incapacitada. Exemples pràctics per la reflexió i límits de la incapacitació legal.

Es comptarà amb la presència d’un auxiliar tutelar en Fundació

Import i condicions

Preu col·legiats/des:
80.00€
Preu col·legiats/des a l´atur *:
64.00€
Preu precol·legiats/des:
80.00€
Preu no col·legiats/des:
112.00€

Docents

Aurora Amador Natera.

Treballadora social. Postgrau en Salut Mental i Màster en Coordinació i gestió d’equips socials. Actualment directora d’Àurea, Consultoria Social especialitzada en l’atenció a malalts mentals.

Treballadora Social  Unitat D' aguts de l' hospital general de Granollers. Benito Menni Germanes Hospitalàries

Actualment estudio dret per la UOC, soc la Responsable de la Unitat de Treball Social de Benito Menni CASM, Germanes Hospitalàries.

Ubicació

Per a inscriure’t has d’estar registrada/registrat a la web

·        Si ja has fet amb anterioritat el registre a la pàgina web del Col·legi, clica aquí per identificar-te.

·        Si ets persona col·legiada/precol·legiada i encara no t’has registrat a la pàgina  web del Col·legi,  clica aquí.

·        Si no ets persona col·legiada/precol·legiada , per registrar-te a la pàgina web del Col·legi clica aquí.

 

El contingut d’aquesta pestanya tan sols es accesible pels inscrits al curs. Si ja estàs inscrit, conecta't
El contingut d’aquesta pestanya tan sols es accesible pel personal administratiu.

Programa

Aquesta formació es durà a terme en format híbrid, s’oferiran places amb modalitat presencial a Barcelona -seguint totes les mesures de prevenció pertinents - i la resta s'oferiran en modalitat online.

 

Dates: 8, 15 i  22 de març de 2021

Destinataris:

Persones interessades en l’àmbit de la salut mental i/o discapacitats, especialment professionals que treballin en l’àmbit de la tutela i famílies que poden tenir interès. Qualsevol persones interessada en la incapacitació legal i els serveis de tutela.

Objectius:

 • Tenir coneixements per analitzar sobre el procediment judicial de modificació de la capacitat
 • Identificar els motius per iniciar un procés d’incapacitació
 • Reflexió sobre les conseqüències d’aquesta intervenció sobre la vida de la persona

Programa:

 1. Marc Legislatiu e influències actuals

Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitats

 • Legislació Estatal
 • Legislació Catalunya
 1. Tipus de capacitat
 • Capacitat Jurídica
 • Capacitat d´obrar

3. Motius per iniciar el procés en la modificació de la capacitat d'obrar​

 • Què significa modificar la capacitat d´obrar d´una persona?
 • Causes per iniciar el procés en la modificació de la capacitat d´obrar i protocol per l´aplicació de criteris de cribratge abans d´iniciar un procés legal
 • Qui pot ser declarat incapaç
 • Límits de la modificació en la capacitat d´obrar legal e intervenció social

4. Procés en la modificació de la capacitat d'obrar: Tràmit judicial

 • Qui pot iniciar el procés en la modificació de la capacitat d´obrar d´una persona
 • Proves judicials del procés en la modificació en la capacitat d´obrar: Exploració metge forenses, audiència de parents, sentència etc..
 • Mesures cautelars en el procés de modificació en la capacitat d´obrar

5. Els organs tutelars

 • La tutela: incapacitació total
 • Incapacitació parcial
 • Curatela: complement de capacitat
 • L´administració patrimonial
 • El defensor judicial
 • Poder preventiu
 • Assistència
 • Patrimoni protegit

6. Anomenament del tutor

Qui pot ser tutor: persona jurídica o física

7. Funció del Tutor​

 • Què significa ser tutor d´una persona que té modificada la seva capacitat d´obrar ?
 • Què significa ser curador d´una persona incapacitada?
 • Responsabilitats i deures del tutor legal
 • Responsabilitat penal i civil del tutor legal

8. Les Entitats tutelars a Catalunya

 • Comissió d´assessorament i supervisió de les persones jurídiques sense ànim de lucre de la Generalitat de Catalunya.
 • Indicadors de qualitat de la Generalitat de Catalunya i les Fundacions tutelars
 • Associació Encaix: Associació de Fundacions tutelars de Salut Mental de Catalunya

9. Estructura organitzativa de les fundacions tutelars a Catalunya

 • Organigrama i àrees de treball de la Fundació tutelar
 • Criteris de gestió de les entitats tutelars. Eficàcia i eficiència. Transparència

10. Àrea Social de la Fundació TutelarEstructura àrea social

 • Funcions del treballador social com a referent tutelar a la Fundació
 • Funcions de l´auxiliar tutelar

11. Futur i Reflexió sobre la situació actual en la modificació de la capacitat d'obrar

 • Informe sobre la planificació de decisions anticipades en Salut Mental
 • Temes ètics i Fundacions tutelars
 • Dilemes ètics entre suport i modificació en la capacitat d´obrar. Present i futur

Metodologia:

Formació presencial a través de diapositives i exemples pràctics relacionat amb la realitat del treballador social actual.

Lliurament d’un cas pràctic sobre persona incapacitada. Exemples pràctics per la reflexió i límits de la incapacitació legal.

Es comptarà amb la presència d’un auxiliar tutelar en Fundació

Import i condicions

Preu col·legiats/des:
80.00€
Preu col·legiats/des a l´atur *:
64.00€
Preu precol·legiats/des:
80.00€
Preu no col·legiats/des:
112.00€

Docents

Aurora Amador Natera.

Treballadora social. Postgrau en Salut Mental i Màster en Coordinació i gestió d’equips socials. Actualment directora d’Àurea, Consultoria Social especialitzada en l’atenció a malalts mentals.

Treballadora Social  Unitat D' aguts de l' hospital general de Granollers. Benito Menni Germanes Hospitalàries

Actualment estudio dret per la UOC, soc la Responsable de la Unitat de Treball Social de Benito Menni CASM, Germanes Hospitalàries.

Ubicació

Inscripció

Per a inscriure’t has d’estar registrada/registrat a la web

·        Si ja has fet amb anterioritat el registre a la pàgina web del Col·legi, clica aquí per identificar-te.

·        Si ets persona col·legiada/precol·legiada i encara no t’has registrat a la pàgina  web del Col·legi,  clica aquí.

·        Si no ets persona col·legiada/precol·legiada , per registrar-te a la pàgina web del Col·legi clica aquí.