Estatuts

Els estatuts col·legials van ser aprovats per Resolució de 22 d’agost de 2011, de la consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, M. Pilar Fernández Bozal (DOGC núm. 5956 de 5.09.2011).

  • JUS/2097/2011, de 22 d’agost, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.


Modificació dels Estatuts Col·legials aprovada en l'Assemblea Extraordinària del 13 de desembre de 2018.
Estatus en català

 

Modificació dels Estatuts Col·legials aprovada en l'Assemblea Extraordinària del 25 de novembre de 2020.

Estatus en català