Òrgans de govern

Assemblea General

L'Assemblea General és l’òrgan màxim de govern del Col·legi i està integrada per tots els col·legiats i col·legiades en plenitud  dels seus drets i deures; els seus acords, adoptats pel principi majoritari, obliguen a tota la col·legiació i, si s’escau, a altres persones integrades en el Col·legi. L’Assemblea General pot ser Ordinària o Extraordinària. 

Més informació en els articles 29 a 36 dels Estatuts del Col·legi    

 

DARRERA ASSEMBLEA GENERAL:

 • Dia: 24 de març de 2022
 • Lloc: Plataforma Online

El 24 de març va tenir lloc l'Assemblea General Ordinària del Col·legi que, de nou, es va celebrar de forma telemàtica i que va ser tot un èxit, amb l'aprovació de tots els punts de l'ordre del dia.

La degana, Conchita Peña, va presentar el seu informe on va fer un repàs dels principals projectes del 2021 i per al nou exercici. Seguidament, la tresorera Laura Morro va presentar el nou logo del Col·legi  i va donar a conèixer els principals resultats de l'auditoria comptable. Per finalitzar, la vicedegana, Mercè Civit; la vicesecretària, Meritxell Ortiz, la vicedegana 6a i Delegada Territorial de Terres de l'Ebre, Neus Jové, i la mateixa Laura Morro, van explicar algunes de les dades principals reflectides a la Memòria 2021

Documents presentats i aprovats en Assemblea:

Adreça

Espanya
ES
Website content layout

Share this post

Junta de Govern

La Junta de Govern és l’òrgan rector al qual correspon la direcció, administració i representació del Col•legi, desenvolupant l’activitat necessària per al compliment dels seus fins i funcions, així com l’execució dels acords de l’Assemblea General.
Conchita Peña
Degana
Perfil Conchita Peña

Diplomada en Treball Social, Màster en Mediació i Resolució de conflictes en institucions sanitàries per la UB i formada com a Pèrit Social.

La meva trajectòria professional s’ha desenvolupat majoritàriament en l’àmbit de la salut on he treballat durant tres dècades com a treballadora social sanitària en l’àmbit hospitalari, recorregut des de l’àmbit assistencial, coordinació del voluntariat hospitalari i dels processos de responsabilitat social corporativa, i coordinadora de l’Àrea d’Atenció al ciutadà i Treball Social de l’Hospital Vall d’Hebron (HVH). Actualment ocupo un càrrec directiu a la Regió Sanitària de Barcelona del Servei Català de la Salut com a Coordinadora del Pla Social i Sanitari, i processos de participació i experiència de pacient, com a directora d’Atenció a la Ciutadania i Participació del Consorci Sanitari de Barcelona (CSB), en tota la trajectòria en l’àmbit de la salut he participat en diferents comitès i Plans Directors com a experta en els determinants socials de la salut. Actualment també soc membre del Consell Assessor del Pla d’atenció integrada social i sanitària (PAISS) del Govern de Catalunya. Vaig impulsar i dirigir el projecte Hotels Salut de resposta a l’emergència Covid-19 a la ciutat de Barcelona.

Considero que els valors i la protecció de drets són claus per a l’exercici del TS, per això em vaig formar en bioètica i defenso la importància de l’ètica aplicada a la intervenció social. He estat vocal del Comité de Bioètica de l’HVH, vocal del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya i presidenta del Consell de Deontologia Professional del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Els últims cinc anys he compaginat la meva activitat laboral amb el càrrec de degana del TSCAT.

 

 

 

Mercè Civit
Vicedegana
Perfil Mercè Civit

Diplomada en Treball Social per l'Escola Universitària de Treball Social. La meva trajectòria professional l’he desenvolupat en l’àmbit dels serveis socials municipals, en un programa d’atenció a les dones que patien violència masclista i com a cap de l’oficina del Pla Local d’Inclusió Social de l’Ajuntament de Viladecans.
Els últims quatre anys he estat vinculada al TSCAT com a tresorera de la Junta i referent de la Comissió de Serveis Socials Bàsics.

 

David Rodríguez
Secretari i referent Comissió Solidaritat i Cooperació
Perfil David Rodríguez

Diplomat en Treball Social, habilitat com a Educador Social, secretari i director tècnic de la Fundació Idea, director del Centre de Protecció a l’Emergència L’Olivar per a menors d’edat víctimes de tràfic, fundador i president del Patronat de la Fundació Main, terapeuta d’adolescents i famílies de corrent sistèmica, professor associat a la UFR Treball Social de la Universitat de Barcelona, formador freelance en estratègies i sistemes d’infància, membre honorífic de l’Associação Hlayiseka per la defensa i recuperació dels infants en situació de carrer a Moçambic.

Membre de la Junta del TSCAT, coordinador de la Comissió de Solidaritat i Cooperació i membre de la Comissió d’Infància i Família.

Meritxell Ortiz
Vicesecretària
Perfil Meritxell Ortiz

Diplomada en Treball Social per la Universitat Ramon Llull i Màster en Polítiques Socials i Comunitàries per la Universitat Autònoma de Barcelona. Vaig iniciar la meva trajectòria com a treballadora social en l’àmbit de la salut, concretament a l’atenció primària i sociosanitària. Amb motivació, compromís i convicció que la mirada social i la veu de la ciutadania ha de ser present en la definició de polítiques públiques vaig continuar fent camí com a tècnica municipal i comunitària, dissenyant i implementant plans i programes municipals per i amb les persones amb discapacitat, plans locals d’inclusió social i plans comunitaris. Actualment desenvolupo la meva activitat com a treballadora social sanitària a l’Equip d’Atenció Primària de Vilassar de Mar.

Laura Morro
Tresorera i referent Comissió de Salut
Perfil Laura Morro

Diplomada en Treball Social per la Universitat Ramon Llull, treballo com a cap de servei de Treball Social del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. Màster en Treball Social

Sanitari per la Universitat Oberta de Catalunya (en l’actualitat en soc professora col·laboradora). Actualment cursant el Doctorat en Treball Social a la Universitat Rovira i Virgili.

Autora de diferents articles sobre Salut Mental (especialitzada en psicosi incipient) en els últims anys el meu focus d'atenció gira entorn la complexitat i el seu estudi, sent coautora de la validació i traducció de l'escala ECISACH BCN PSMAR. Formadora en l’aplicació de l’escala, he col·laborat amb diferen ts institucions sanitàries de l’Estat espanyol en la seva
instauració.

Des de fa anys estic vinculada al col·legi professional, participant en la Comissió de Salut, de la qual en soc referent des de fa un any, i col·laborant en diversos projectes relacionats amb la salut i l’acció social.

Irene Gardeñes
Vicedegana 2a i Delegada Territorial de Lleida
Perfil Irene Gardeñes

Graduada en Treball Social per la Universitat de Lleida. Postgrau en Direcció i Gestió d’Organitzacions No Lucratives i d’Economia Social per la Fundació Pere Tarrés - Universitat Ramon Llull. Màster en Gestió i Avaluació de la Intervenció per a la Transformació Social per la Universitat de Lleida. Treballadora social des del 2015 al Consell Comarcal de la Noguera. Actualment soc treballadora social al Consell Comarcal de l’Alta Ribgorça.

Mònica Franco
Vicedegana 3r i Delegada Territorial de Girona
Perfil Mònica Franco

Diplomada en Treball Social per la Universitat Ramon Llull (ICESB) l’any 2002. Màster en Counselling per la Facultat de Treball Social Pere Tarrés - Universitat Ramon Llull. Formació en Peritatge Social. Vaig iniciar la meva trajectòria professional en entitats adreçades a l’atenció directa amb persones amb discapacitat intel·lectual i a les seves famílies. Durant els últims quinze anys he treballat en l’àmbit dels Serveis Socials Bàsics. A l’Ajuntament de Montmeló vaig treballar com a tècnica referent en Polítiques d’Igualtat.
Posteriorment, he treballat als Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, portant a terme la gestió i seguiment com a tècnica referent de la Llei de la Dependència i com a Treballadora Social dels Serveis Socials Bàsics d’una part dels municipis que integren la comarca.

Emma Pérez Pla
Vicedegana 4a i Delegada Territorial de Tarragona
Perfil Emma Pérez Pla

Diplomada en Treball Social per la URV, tècnica superior en Integració Social i en continua formació.

Amb experiència en el sector de dependències, serveis socials bàsics i serveis específics d’atenció a les víctimes de violència de gènere, des de fa més de set anys treballo al tercer sector. Fa tres anys que soc la coordinadora del Programa de Refugiats i immigració de la Creu Roja Tarragona.
Des de fa quatre anys, acompanyada de la Junta, soc la vicedegana de la Delegació de Tarragona i la referent territorial del grup d’emergències i catàstrofes de Tarragona i Terres de l’Ebre del Col·legi, així com membre de la Comissió d’emergències i catàstrofes de Barcelona.

Alícia Fernàndez
Vicedegana 5a i Delegada Territorial Manresa-Cat. Central
Perfil Alícia Fernàndez

Diplomada en Treball Social per la Universitat de Barcelona el 1999. Màster en Resolució de Conflictes per la Universitat Ramon Llull i Postgrau en Psicogeriatria per la Universitat Autònoma de Barcelona. Vaig iniciar la meva tasca professional en l’àmbit de la Mediació Comunitària i en l’Oficina d’Urgències Socials. Seguidament em vaig incorporar a treballar en l’àmbit residencial i sociosanitari fins que el 2009 vaig fer el pas per dedicar la meva tasca professional a l’Atenció Primària.

Des de la data formo part de l’Equip de Serveis Socials d’Atenció Primària del Consell Comarcal de l’Anoia i des de 2017 amb l’especialització en Dependència desenvolupant la coordinació com a Referent Comunitària de Dependència de l’Anoia.

Neus Jové
Vicedegana 6a i Delegada Territorial de Terres de l'Ebre
Perfil Neus Jové

Màster de Treball Social Sanitari per la Universitat Oberta de Catalunya i Màster Interdisciplinari en Atenció Integral a la Cronicitat per l’Institut de formació contínua-IL3 Universitat de Barcelona. Soc membre de la Comissió de Salut del Col·legi de Treball Social de Catalunya. Treballo a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.

Francina Planas
Vocal 1a
Perfil Francina Planas

He treballat en l’economia social, en la cooperació internacional, en l’administració pública i, actualment, al tercer sector. Els serveis i projectes en els quals he treballat he desenvolupat la dimensió comunitària del treball social. He treballat directament amb les persones participants en els projectes i serveis que he contribuït a desenvolupar, i també he coordinat i dirigit equips donant suport especialment en l’anàlisi del context, el disseny, la metodologia, la qualitat i l’avaluació de projectes.

Àdam Benages
Vocal 2n i referent Comissió Salut Mental
Perfil Àdam Benages

Diplomat en Treball Social. Des de fa vint anys exerceixo la professió vinculat a l’àmbit de la salut mental. Treballo al servei comunitari especialitzat Unitat de Salut Mental i Addiccions Badia del Vallès (CSMA, CSMIJ i CAS) Regió Sanitària Metropolitana Nord, Institut Català de la Salut. Referent des de l’any 2007 de la Comissió de Salut Mental del TSCAT. Tutor de pràctiques d’alumnes de tercer i quart grau de Treball Social des de l’any 2008.

Judit Rodríguez
Vocal 3a i referent Comissió Emergències i Catàstrofes
Perfil Judit Rodríguez

Treballadora social, pèrit social i postgraduada en Intervenció Psicosocial en Situacions d’Emergència i Catàstrofes. La meva trajectòria professional es centra en l’atenció directa a les persones en els serveis socials bàsics on treballo des de fa més de quinze anys i en la intervenció social en emergències

 

 

Paula Bertomeu
Vocal 4a
Perfil Paula Bertomeu

Graduada en Treball Social per la Universitat Rovira i Virgili, Màster en Direcció, Gestió i Intervenció en Serveis Socials per la Universitat Ramon Llull i Postgrau en Responsabilitat Social Corporativa per l’Escola de Negocis de Barcelona. Experiència en l’àmbit de les persones grans i actualment exercint l’activitat laboral als Serveis Socials d’Atenció Primària de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.


Junta Ampliada

La Junta Ampliada del Col·legi la conformen les referents de les diferents Comissions del Col·legi, que passen a assistir a les reunions de la Junta de Govern del Col·legi.
Eugènia Ros Lorente
Presidenta Equip 65
Perfil Eugènia Ros Lorente

Diplomada en Treball Social i llicenciada en Dret, el 1974 mitjançant un estudi encarregat pel comitè d’empresa de FECSA sobre la situació socio-familiar de les famílies de treballadors/es, jubilats i vídues que tenien familiars minusvàlids al seu càrrec, va començar la carrera professional com a treballadora social. Posteriorment ingressà al departament de Recursos Humans per fer treball d’empresa fins el moment de la seva jubilació, el 1999. També ha estat membre de la Revista de Treball Social i col·laboradora del Comitè d’Ètica en els seus inicis.

 

Rosa M. Carrasco Coria
Directora de la RTS
Perfil Rosa M. Carrasco Coria

Treballadora social i llicenciada en dret, Màster en Recursos Humans, Màster en Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política i Postgrau en Mediació i Resolució de Conflictes. Des de fa més de 30 anys és treballadora social en l’àmbit de l’atenció primària de salut a l’ICS duent a terme també tasques de coordinació per a la Direcció d’Atenció Primària de Costa de Ponent.

Lligada al món de la docència, ha estat professora associada del Departament de Treball Social i Serveis Socials de l’UB i ha col·laborat en diferents màsters i postgraus així com en diferents formacions organitzades des de l’ICS i l’IBS. Molt vinculada també al món de la Mediació, coordinadora en els inicis del Servei de Mediació del Col·legi i secretària de la Junta de l’Associació Catalana de Mediació en Salut.

També he estat secretària de la Junta del Col·legi del 2009 al 2013 i membre de l’anterior equip de redacció de la RTS.

 

Carme Fernández Ges
Coordinadora Seminari Permanent d'Història
Perfil Carme Fernández Ges

Treballadora social, pedagoga i professora universitària. Jubilada des del 2017. La seva experiència professional ha estat vinculada a l’atenció de situacions de vulnerabilitat i en processos d’inclusió social, especialment en serveis bàsics municipals.

Durant 25 anys ha impartit docència relacionada amb els serveis socials i d’altres àmbits de la intervenció social. Directora dels estudis de Treball Social de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull, des del 2005 al 2017, realitzant funcions de coordinació docent, de gestió i de disseny del Grau, i participant en comissions relacionades amb la vida acadèmica i professional.

Ha impartit cursos de formació continuada a professionals en actiu sobre l’Informe social i el tractament i traspàs de la informació. També ha participat en publicacions col·lectives i en la recerca sobre les Escoles de Treball Social a Catalunya. Des de 2020 és coordinadora del Seminari Permanent d’Història del Treball Social.

Lluïsa Moncunill
Comissió de Dependència
Perfil Lluïsa Moncunill

Diplomada en Treball Social a l'Escola Universitària de Treball Social de la Universitat de Barcelona (UB), és treballadora social des de fa 25 anys. Ha desenvolupat la seva carrera professional a serveis socials bàsics i a serveis socials especialitzats per a gent gran i per a persones amb dependència. Actualment treballa al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, en el Sistema de la Dependència, concretament amb els equips de la valoració. 

 

Encarna Torres Aguilera
Comissió de Dependència i Discapacitat
Perfil Encarna Torres Aguilera

Diplomada en Treball Social per la Universitat Rovira i Virgili, té un postgrau en Animació Estimulativa  per gent gran, discapacitat i salut mental i un altre en intervenció socioeducativa en Infància, Adolescents i joves en risc d’exclusió social. A més, ha cursat un màster en Direcció, gestió i intervenció en Serveis Socials per la  Universitat Ramón Llull.

La seva trajectòria professional sempre ha anat adreçada al col·lectiu de gent gran com a Treballadora i Directora tècnica en residències i ha compaginat la tasca de treballadora social amb la de Coordinadora de l’Equip de Valoració de la Dependència (SEVAD) de les comarques del Garraf i Alt Penedès. És experta en atenció a persones amb necessitats complexes en la Comunitat per la Societat Catalana de medicina familiar i comunitària. (CAMFIC).

Actualment, porta la Direcció de l’Àrea Social del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès així com també és la Responsable de Qualitat i la Unitat d’Atenció a l’Usuari i és membre del Comitè de Direcció del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès i del Comitè d’Ètica Assistencial.  

Isabel Macarulla Mercadé
Comissió de Dependència i Discapacitat
Perfil Isabel Macarulla Mercadé

Diplomada en Treball Social per l’ICESB i formada en Teràpia Familiar Sistèmica en el Centre de Teràpia Familiar de Barcelona. Al llarg de la seva trajectòria laboral, ha treballat al Servei de Teràpia Ocupacional Guru, entitat especialitzada en l’atenció de persones amb diagnòstic d’autisme i psicosis infantil, i a la Fundació Catalana Tutelar de Disminuïts Psíquics. Des de l'any 2002, és responsable d’Acció Social de la Federació ECOM, moviment associatiu de persones amb discapacitat física. 

Antònia Albert Peñalver
Comissió d'Habitatge
Perfil Antònia Albert Peñalver

Diplomada en Treball Social per l’Escola Universitària de Treball Social ICESB – Universitat de Barcelona i Postgrau en Polítiques d’Habitatge.

Des d’abril 2014 és treballadora social especialitzada en Habitatge a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, consistori en el qual també va exercir com a cap de secció de Serveis Socials. Així mateix va desenvolupar diferents funcions i càrrecs dins de l’Ajuntament de Badia del Vallès (treballadora social, tècnica coordinadora de Benestar Social, Gent Gran, Dependència i Sanitat i responsable de Serveis Socials) i va ser cap de Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

A més a més, participa i ha participat en diferents projectes de col·laboració institucional dedicats a la pobresa energètica, ocupació o habitatge.

Matilde González Jiménez
Comissió d'Infància i Família
Perfil Matilde González Jiménez

Diplomada en Treball Social, té un Postgrau en Intervenció Social Sistèmica i un altre en Mediació Relacional Sistèmica.

El seu recorregut professional va començar en serveis socials bàsics de diferents municipis fent diverses tasques (serveis socials, gent gran i inserció laboral, entre d’altres) i va col·laborar en la posada en marxa del primer Punt de Trobada de Barcelona.

En l'actualitat és treballadora social de l'Equip d'Assessorament Tècnic de Família (EATAF) de Barcelona, del Departament de Justícia, fent avaluacions i seguiments de famílies en situacions de conflicte. Igualment participa en diverses investigacions relacionades amb el context laboral (peritatge i interferències parentals) i amb el projecte col·laboratiu, "Pares, jo no em separo". A més, participa en la coordinació i en la formació del Postgrau de Peritatge Social del Col·legi i la Universitat de Vic.

El seu interès en l'àmbit familiar, en la infància i en oferir la perspectiva i l'experiència del context judicial, l’han apropat a la Comissió d'Infància i Família. 

Olga Zamora Rodríguez
Comissió de Mediació
Perfil Olga Zamora Rodríguez

Diplomada en Treball Social per la Universitat de Barcelona. Màster en Teràpia Familiar Sistèmica i Postgrau en Mediació. Va començar la seva activitat laboral en l’àmbit de la dinamització comunitària, amb la gestió de projectes en l’àmbit de la promoció de salut i la formació de grups amb joves, així com amb el desenvolupament de projectes europeus de Joventut.

Després d’uns anys en el Departament de Justícia com a delegada de Mesures Penals Alternatives, inicià la seva feina actual en l’àmbit de la protecció a la infància i adolescència en el context d’EAIA ara fa 12 anys. Paral·lelament ha desenvolupat feina com a mediadora familiar, participant en la Comissió de Mediació del Col·legi des dels seus orígens al 2009.

Clàudia Erill
Comissió Migracions i Interculturalitat
Perfil Clàudia Erill

Diplomada en Treball Social per la Universitat de Barcelona, ha cursat un Postgrau de Salut mental i intervenció psicològica amb immigrants, refugiats i minories a la Universitat de Barcelona i un Postgrau d’especialització en Orientació i Inserció laboral per la Universitat Pere Tarrés.

Gran part de la seva trajectòria laboral ha estat vinculada al treball amb persones migrades i refugiades, cosa que l’apassiona, realitzant funcions en les àrees d’acollida i d’inserció socio-laboral.

També ha pogut treballar amb persones amb capacitats diverses i amb infància en risc, aquesta última en un voluntariat d’un any a Benín, Àfrica, donant suport a l’equip d’educadors/es d’un centre d’acollida. 

Eva Giralt Padilla
Comissió de Peritatge Social
Joana Guirao Martínez
Comissió de Relacions Internacionals
Perfil Joana Guirao Martínez

Diplomada en Treball Social per la Universitat de Barcelona i Postgrau en Intervenció en situacions de violència familiar per la Universitat Pere Tarrés.

La seva trajectòria professional la va portar a ser referent en una entitat tutelar i treballadora social i coordinadora d’un servei d’urgències per persones grans. Des del 2008 treballa al sector públic, on ha donat suport als professionals en l’aplicació de la llei de promoció de l’autonomia i atenció a les persones amb dependència (LAPAD) i ha estat coordinadora d’un equip format per treballadors socials i administratius dins de l’Ajuntament de Barcelona.  

Actualment, és coresponsable d’un servei adreçat als beneficiaris de la LAPAD i als Serveis Socials desenvolupat dins de l’Ajuntament de Barcelona.

És membre de la Comissió de Relacions Internacionals des de principis de 2014.

Sonia Baceiredo Baz
Comissió de Serveis Socials Bàsics
Perfil Sonia Baceiredo Baz

Diplomada en Treball Social, llicenciada en Sociologia, Postgrau en Mediació Comunitària i diplomada de Postgrau en Gestió Pública dels Serveis Socials Locals.

La seva experiència professional ha estat sempre a Serveis Socials Bàsics i, actualment, és treballadora social i responsable del SAD Municipal de l'Ajuntament de Montgat.

També ha estat membre dels Comitès Organitzadors del II, III i IV Congrés de Serveis Socials Bàsics, així com del comitè científic del II Congrés d'Inclusió Social.

Rosa Mª Garriga Blasco
Comissió de Supervisió
Perfil Rosa Mª Garriga Blasco

Diplomada en Treball Social, Màster de Teràpia Familiar per la Universitat Autònoma de Barcelona, Màster de Coaching Sistèmic. Acreditada com psicoterapeuta i terapeuta familiar per l’Acadèmia de les Ciències Mèdiques. Acreditada com a supervisora pel Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.

Experiència professional com a treballadora social en els Serveis Socials d’Atenció Primària; en l’àmbit de Gent Gran i en el treball amb dones que han patit situacions de violència de gènere. Ha treballat com a Directora del Servei d'Acolliment i Recuperació per a dones i les seves filles i fills que han patit violència masclista de l'Ajuntament de Barcelona i també de la Generalitat. Ha estat docent associada en diferents Universitats de Treball Social. Del 2014 al 2018 va ser membre de l’equip de redacció de la Revista de Treball Social. Actualment coordina el programa per a dones que han patit situacions de violència de gènere i/o exclusió social de la Fundació IPSS. Des del 2011 fins l’actualitat supervisa equips psicosocials.

 

Loida Mejias Cabestany
Comissió Treball Social Comunitari
Perfil Loida Mejias Cabestany

Diplomada en Treball Social per la Universitat de Ramon Llull. ICESB. La seva trajectòria professional s´ha desenvolupat principalment en l´atenció individual i familiar de col·lectius en risc social. A més, al llarg de 8 anys ha treballat a Amèrica Llatina en la dimensió comunitària, treball en xarxa i disseny i implementació de projectes socials. Actualment, treballa al Centre de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona. 

Loli Jiménez Roca
Comissió de gènere
Perfil Loli Jiménez Roca

Diplomada en Treball Social per l’Escola Universitària de Treball Social de la Universitat de Barcelona l’any 2001. Va realitzar les pràctiques universitàries a un Centre d’Atenció a dones en situació de violència. També va realitzar un postgrau en Violència de Gènere de la Universitat de València.

La seva trajectòria professional ha estat variada. Els seus inicis professionals van ser a una Cooperativa d’Atenció Domiciliària i dues Residències de gent gran. Després va passar a l’àmbit de discapacitats, concretament a una Fundació tutelar. Fins a arribar on treballa des del 2006, als Serveis Socials Bàsics. Allà ha tingut l’oportunitat de formar-se i créixer com a persona i professional. Participa en la Comissió tècnica per l’elaboració del protocol comarcal per l’abordatge en violència masclista. 

Participa en accions i col·lectius de caràcter social. Es defineix com a aspirant al títol de Feminista, ja que considera que és un aprenentatge constant.

Juntes Territorials

Les diferents Delegacions del Col·legi són regides per una Junta de la Delegació Territorial, formada com a mínim per el/la delegat/da territorial corresponent de la Junta de Govern, fins a un màxim de tres persones.

El/la delegat/da territorial representa a la Junta de Govern en el territori de la Delegació.
 

Lleida     

 • Vicedegana: Irene Gardeñas Ruz 
 • Secretària: Vanesa Briz Vicente 
 • Tresorera: Alicia Hidalgo Jiménez 
 • Vocals no estatutaris: Pau Capell Gasol 

Girona                        

 • Vicedegana: Mònica Franco Vallejo 
 • Secretari: Jaume Fort Consul
 • Tresorera: Maria Teresa Galindo 
Tarragona                        

 • Vicedegana: Emma Pérez Pla 
 • Secretària: Mireia Bonet López
 • Tresorer: Simon Sas Cruz
 • Vocal no estatutària: Sandra Gimeno Vila
Manresa-Catalunya Central                      

 • Vicedegana: Alicia Fernández Prieto 
 • Secretària: Laura Clariso Pérez
 • Tresorera: Marta Roca Casanellas
 • Vocals no estatutàries: Marta Vivet Dot , Asun Fernández Carmona
Terres de l’Ebre                     

 • Vicedegana: Neus Jové Edo
 • Secretària: Mercè Carbó Gascó
 • Tresorer: Jesús Monche Palacín

Share this post

Dixit
Diputació de Barcelona
La Intercol·legial