Formació

Cursos destacats

, 25/11/2020

Data: 25 de novembre de 2020

Adreça a col·legiats/ades i precol·legiats/ades que estiguin en situació de recerca de feina o de canvi professional, i que vulguin iniciar un nou itinerari professional ampliant els seus recursos i les seves eines de recerca.

, 26/11/2020

Dates: 26 de novembre i 17 de desembre de 2020, 28 de gener, 25 de febrer, 25 de març, 29 d'abril, 27 de maig i 17 de juny de 2021

Per treballadores socials dels Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç.

A través de la  supervisió grupal s’ofereix  un espai d’anàlisi i reflexió compartida per aprofundir en la metodologia de la intervenció social en aquest àmbit,  a partir  de casos o situacions presentades per les participants.

, 27/11/2020

Data: 27 de novembre 16 a 18 hores

Un bon coneixement de les noves prestacions, i dels seus drets i requisits d’accés, permeten avaluar, durant el procés de diagnòstic i intervenció social, la possibilitat d’accedir a aquest tipus mesures per part dels usuaris.

Tots els cursos

Exemple: 24/11/2020
Exemple: 24/11/2020
, 25/11/2020

Data: 25 de novembre de 2020

Adreça a col·legiats/ades i precol·legiats/ades que estiguin en situació de recerca de feina o de canvi professional, i que vulguin iniciar un nou itinerari professional ampliant els seus recursos i les seves eines de recerca.

, 26/11/2020

Dates: 26 de novembre i 17 de desembre de 2020, 28 de gener, 25 de febrer, 25 de març, 29 d'abril, 27 de maig i 17 de juny de 2021

Per treballadores socials dels Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç.

A través de la  supervisió grupal s’ofereix  un espai d’anàlisi i reflexió compartida per aprofundir en la metodologia de la intervenció social en aquest àmbit,  a partir  de casos o situacions presentades per les participants.

, 27/11/2020

Data: 27 de novembre 16 a 18 hores

Un bon coneixement de les noves prestacions, i dels seus drets i requisits d’accés, permeten avaluar, durant el procés de diagnòstic i intervenció social, la possibilitat d’accedir a aquest tipus mesures per part dels usuaris.

, 14/12/2020

Data: 14 de desembre de 2020

Activitat formativa exclusiva gratuïta per a persones col·legiades i precol·legiades

Programa:

Constitució i alta d’una societat

Principals obligacions tributaries a complimentar per les societats